O jul med din glede

O jul med din glede og barnlige lyst
vi ønsker deg alle velkommen;
vi hilser deg alle med jublende røst
titusinde gange velkommen!

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladerlig, så gladerlig.
Vi svinger oss i kretsen og neier,
og bukker.

I Østerlands vise, I tre vise menn,
vi vide hvorhen I vil drage;
thi vi ville også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladerlig, så gladerlig.
Vi svinger oss i kretsen og neier,
og bukker.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover at elske hinannen.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladerlig, så gladerlig.
Vi svinger oss i kretsen og neier,
og bukker.

Om stormen den tuter og sneen vi ser
det kan oss dog slet ikke skade
thi våren og julen oss alltid er nær
blot vi ere fromme og glade

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladerlig, så gladerlig.
Vi svinger oss i kretsen og neier,
og bukker.

Når en gang vi samles i himlenes sal
og synger om jul med sin glede
vi takker og jubler i tusinde tal
for tronen i himlen at trede

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladerlig, så gladerlig.
Vi svinger oss i kretsen og neier,
og bukker.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*